Od Brd k Vltavě - regionální informační portál

Za hornickou minulostí - po naučné stezce Kozí Hory - Libčice

start a cíl: náměstí Nový Knín obtížnost: středně těžká délka: 18 km

převýšení: 556 m

charakteristika: až do osady Hranice po silnici, dále po zpevněných stezkách, orientačně náročné díky horšímu stavu značení naučné stezky Kozí Hory ‒ Libčice, z Dražetic asi 200 m velmi prudký kopec po menší lesní cestě, dále zpevněná cesta a silnička

kolo: krosové

občerstvení: penzion Maruška, bar U Ševce, restaurace Na Merendě v Novém Kníně

popis trasy: z Nového Knína po silnici do osady Hranice, z rozcestí u osady Hranice je lépe po neznačené a zpevněné cestě než po naučné stezce Kozí Hory ‒ Libčice (značena modro-bíle) či po modré značce, až přijde naučná stezka na zpevněnou cestu dále po ní, naučná stezka, ale odbočuje po pěšině nad stavením (tudy nejezdit), pokračovat po zpevněné cestě až na odbočku sto metrů před hájovnou se stejným názvem Hranice, zde odbočit doleva (závora) na neznačenou cestu, obkroužit vrch Čihadlo až opět na cestě narazíte na naučnou stezku, po ní až do Dražetic (občas špatně značeno), z Dražetic stále po naučné stezce až na modrou turistickou značku, po ní do Libčice a ke kostelu Sv. Jana a Pavla, odtud před obec Chramiště ‒ souběh naučné stezky a modré značky, na nejvyšším bodě silničky vedoucí do Chramiště odbočuje polní cesta přímo z kopce kolem sochy světce a přechází v nově vyasfaltovanou cestu, po které až na silnici vedoucí do Nového Knína.

turistické zajímavosti: muzeum Zlata v Novém Kníně, infotabule a zajímavosti Naučné stezky Kozí Hory‒Libčice, kostel Sv. Jana a Pavla v Libčici, výhledy na hřeben přírodního parku Hřebeny u Chramiště, Muzeum zlata Nový Knín, městská památková zóna Nový Knín.

http://www.cykloserver.cz/tipy-na-vylety/detail/?d=83802&akey=12114c1338aaf5efb6574d57f78d50b3