Od Brd k Vltavě - regionální informační portál

Muzeum města Dobříše

Obec: Dobříš Kontaktní telefon: 318 520 730, 608 781 069 Kontaktní email: kd@dobris.net Odkaz na web: http://www.kddobris.cz

Expozice zámek - historické motocykly, expozice z historie města Dobříš Depozit a archiv Muzea města Dobříše - Mírové nám.

Muzeum města Dobříše, výstavní expozice – zámek Dobříš:
Historické motocykly, expozice z historie města Dobříš
průvodce Ing. Martin Nykl, 318 520 694

Muzeum města Dobříše, Zámek Dobříš, 26301 Dobříš

Depozit a archiv Muzea města Dobříše:
Vyhledávání spisů a historických materiálů pro badatele, studenty a občany
Stálá výstava fotografií Stará Dobříš a keramických modelů Dobříše
archivář pan Oldřich Průša, 318 520 730, 608 781 069

Depozit a archiv Muzea města Dobříše, Mírové nám. 71, 26301 Dobříš