Od Brd k Vltavě - regionální informační portál

Muzeum Špýchar Prostřední Lhota

Obec: Chotilsko Kontaktní telefon: 318 543 958 (v sezoně), 702 019 932, 318 633 138 Kontaktní email: info@muzeum-pribram.cz Odkaz na web: http://www.muzeum-pribram.cz/exhmpb/exmks/exmks.html

Muzeum s expozicí ze života venkovského obyvatelstva Středního Povltaví

Muzeum je pobočkou Hornického muzea Příbram a sídlí v památkově chráněném objektu z roku 1770. Ve čtyřpodlažním kamenném špýcharu, původně historickém majetku Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou, jsou zemědělské stroje, nářadí i předměty spojené s denním životem rolníků, ale také interiér lidového obydlí nebo vesnické hospody. Archeologická část expozice představuje nejstarší dějiny regionu spjaté s těžbou a zpracováním zlata a též výsledky archeologického výzkumu keltského oppida Hrazany.

Otevírací doba:

  • Květen: sobota - neděle 9.00 - 17.00
  • Červen: úterý - pátek 9.00 - 17.00
  •               sobota - neděle 9.00 - 18.00
  • Červenec - Srpen: úterý - neděle 9.00 - 18.00
  • Září: úterý - neděle 9.00 - 17.00
  • Říjen: sobota - neděle 9.00 - 17.00

Pro skupiny mimo otevírací dobu po telefonické domluvě