Od Brd k Vltavě - regionální informační portál

NS Zlaté psí hory

Okružní 7 km dlouhá stezka se věnuje historii těžby zlata v revíru