Od Brd k Vltavě - regionální informační portál

NS Opata Zavorala

Stazka nazvaná jménem ThDr. Methoda Jana Zavorala, opata Strahovského kláštera a rodáka z Neveklova

Trasa naučné stezky vychází od kamenného kříže na jedné z nejkrásnějších vyhlídek na Vltavu, nazvané místními občany jménem ThDr. Methoda Jana Zavorala, opata Strahovského klášter, rodáka z Neveklova, ctitele rodného kraje. Kříž připomíná neohrožené vystoupení obyvatel při jeho vztyčení v samém počátku útrap II. Světové války. Další zastávkou je místo s dnes již sotva patrnými zbytky hradu Ostromeč, významně spojeného zejména s husitskými válkami. Po překonání řeky Mastník lze přívozem z Nové Živohošti dospět k poslední zastávce naučné stezky – kostelu sv. Fabiána a Šebestiána na „staré“ Živohošti, původně románské stavby v pol. 11 století přestavěná do současné gotické podoby ve 14 století.  

Délka 3 km

Obtížnost: střední

Začátek: Živohošťský kostel

Konec: Vyhlídka opata Zaorala