Od Brd k Vltavě - regionální informační portál

NS Vymyšlenská pěšina

Stezka měřící 4 km spojuje Mokrsko a Kobylníky a prochází stejnojmennou přírodní rezervací

Trasa naučné stezky v délce 4 km vede stejnojmennou přírodní rezervací, rozloženou na příkrých svazích břehů Vltavy s různými lesními typy, skladními výchozy, teplomilnou květenou a zvířenou. Je věnována poznávání života v lese, lesním dřevinám a ptáků, lesnímu hospodaření, historickým řemeslům v Povltaví jako jsou vorařství a těžba dřeva. Výchozím bodem naučné stezky je rozhledna na Veselém vrchu nad Mokrskem, odkud lze přehlédnout krajinu kolmé Slapské přehrady. Po zastávce na vyhlídce se sochou sv. Jana Nepomuckého a shlédnutí deseti informačních panelů ústí naučná stezka u vod Vltavy v Kobylníkách.

Délka: 4 km
Obtížnost: střední
Počet zastávek: 10
Zaměření: historie, příroda
Start: Mokrsko - pod rozhlednou na Veselém vrchu, cíl: Kobylníky
Stezka prochází stejnojnejmennou přírodní rezervací.
http://www.chotilsko.cz/naucne-stezky/d-17585/p1=2095