Od Brd k Vltavě - regionální informační portál

  • Domů
  • >> Dotační projekt „Efektivní správa Zdravého města Dobříše“

Dotační projekt „Efektivní správa Zdravého města Dobříše“

Město Dobříš podalo v dubnu loňského roku žádost o dataci na projekt, který má za cíl posílit efektivnost veřejné správy a optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě....

Město Dobříš podalo v dubnu loňského roku žádost o dataci na projekt, který má za cíl posílit efektivnost veřejné správy a optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě, a to zejména prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností pracovníků, rozvoje politik a strategií v oblasti lidských zdrojů a snižování administrativní zátěže občanů i úředníků.  Celkově by mělo dojít ke zkvalitnění řízení města a Městského úřadu Dobříš a zlepšení spolupráce s občany. Projekt je finančně podpořen prostředky EU v rámci Operačního programu Zaměstnanost částkou 3 618 554 Kč, což představuje 95 % z celkových způsobilých nákladů. Realizace projektu bude trvat souvisle 24 měsíců s datem zahájení 1. 1. 2017. Hlavní aktivity, které budou v rámci projektu probíhat, jsou:

  • Zpracování 5 strategických dokumentů města (Akční plán rozvoje města Dobříše, Marketingová a komunikační strategie města, Dokument pro rozvoj volnočasových aktivit na Dobříši a v jeho okolí, Územně dopravní koncepce (koncepce bezpečné mobility), Plán odpadového hospodářství)
  • Činnost spojená s vykonáváním místní Agendy 21 a postupem ze stávající kategorie D do kategorie C
  • Vzdělávání úředníků a sdílení dobré praxe s okolními obcemi formou workshopů

Výsledky projektu by měly být přínosné nejen zaměstnancům města, ale také občanům celé ORP Dobříš.  

Za město Dobříš Ing. Markéta Flígrová, odbor místního rozvoje