Od Brd k Vltavě - regionální informační portál

  • Domů
  • >> Novináři objevovali Povltaví

Novináři objevovali Povltaví

Na konci května proběhl presstrip, který odborné novináře seznámil s nabídkou cestovního ruchu ve Středním Povltaví

Program presstripu pro odborné novináře byl opravdu pestrý. Po odjezdu z Prahy jsme zamířili do osady Louisiana na Kocábě a vyšlápli jsme k mohyle Svojsíka, kousek odsud nás čekaly i nádherné výhledy na malebné údolí Kocáby. Prohlédli jsme si budované ubytovací zařízení pana Zitty v trampské osadě a pokračovali jsme k unikátnímu secesnímu kostelu ve Štěchovicích. Následovala prohlídka elektrárny v téže obci. Poté nás již čekala prohlídka kostelu ve Slapech nad Vltavou a prohlídka Garni Hotelu Petra na Ždáni. Někteří odvážlivci se vrhli do korun stromů v Lanovém parku Slapy. Posunuli jsme se dále na jih do Prostřední Lhoty, do Křižovnického špýcharu, jehož expozicí nás provedl pan starosta Šťástka, který momentálně ve špýcharu vystavuje své krásné fotografie z cesty po Islandu. Na závěr nás uvítali v Chotilsku, a to v Muzeu balonového létání a chystaném Muzeu Vltavy. Celou cestu vládlo příjemné počasí i nálada a doprovodné slovo znalce místní oblasti, pana V. Pavelčíka, kterému patří obrovský dík a uznání za všechny vědomosti.

Dále děkujeme panu Zittovi z Chaty Louisiana, Garni hotelu Petra, Lanovému parky Slapy, panu faráři ze Slap, chotilskému panu starostovi Šťástkovi a panu Gratzovi z Muzea balónového letání  za spolupráci