Od Brd k Vltavě - regionální informační portál

Relics

Currently:

Kostel Nejsvětější Trojice

City: Dobříš Relic type: Churches Link to web: http://www.farnostdobris.cz/

Vybudován na místě kaple koncem 18. stol.

Kostel Povýšení sv. Kříže

City: Dobříš Relic type: Churches Link to web: http://ic.mestodobris.cz/

První dobříšský kostel, později hrobka Mannsfeldů

Kostel sv. Alžběty Duryňské

City: Svaté Pole – Budínek Relic type: Churches

Kostel sv. Fabiána a Šebestiána

City: Chotilsko Relic type: Strongholds, castles, forts